Kardiyolojik İncelemeler

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, sigara, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve damar hastalıklarında risk faktörlerinin başında gelmektedir.

Geçici ve kalıcı kalp pilleri, ICD, CRT- D takılması

İşlem genelde lokal anestezi ile; boyunda, göğüste veya kasıkta kalbe giden büyük toplar damarların içinden elektrod denilen ince tellerin kalbin...

Devamını Oku...


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)

Basitçe, kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı (KAH) bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntü...

Devamını Oku...


Efor (Treadmill) Testi

Efor testi, "treadmill" adı verilen motorlu koşu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve teknisyen denetiminde yapılmaktadır. Göğsünüze EKG kaydı amacıyla elektrodlar...

Devamını Oku...


Ritm ve Tansiyon Holter

Özellikle aritmisi olan (çarpıntı şikayeti) hastalarda kullanılır. Kişinin nabız atımlarını ve kalp EKG’sinin belli kısımlarını 24 saat boyunca kaydeden, hastanın çarpıntı ve diğer rahatsızlıklarını...

Devamını Oku...


Transözofajial (yemek borusundan) Ekokardiyografi

Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir

Devamını Oku...


Transtorasik (yüzeyel) Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır...

Devamını Oku...