Transtorasik (yüzeyel) Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır...

Neden yüzeyel ekokardiyografi yapılır?

 • Dinlemekle saptanan kalp seslerinin (üfürümler vb), kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrıları, nefes darlığı veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak amacıyla,
 • Kalbin yapısal hastalıklarının değerlendirilmesi için (ASD, VSD, PDA, PS, AS….vb)
 • Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek için,
 • Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığını değerlendirmek için,
 • Kalp etrafında sıvı birikimi olup olmadığını (perikardiyal efüzyon) değerlendirmek için,
 • Kalp duvarlarının kalınlıklarını ölçmek için,
 • Kalp duvarlarının hareketlerini, hareket bozukluğu olup olmadığını (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir) değerlendirebilmek için,
 • Kalp içi basınçları ölçmek için,
 • Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi için,
 • Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için (Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi belirlenebilir. İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine “ejeksiyon fraksiyonu” denir. Ekokardiyografi bu kan yüzdesinin ve bunun gibi kalbin fonksiyonlarını değerlendirmeye yarayan diğer parametrelerin ölçülmesinde yardımcıdır.)
 • Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
 • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması için,
 • Kalp içi tümör varlığını değerlendirmek için,
 • Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek amacıyla,
 • Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalpten cıkan ana atar damarların (aort, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla
 • yapılır.

Yüzeyel ekokardiyografinin avantajları nelerdir?
 • Özellikle kalbin kapak ve duvar hareketleri hakkında önemli bilgiler verir
 • Bir çok yerde vardır ve ulaşılması kolay bir tetkiktir
 • Boya, radyoaktif madde, iğne kullanılmaz
 • Ağrısızdır ve hasta için zararlı değildir.
 • Gebelere de yapılabilir.
Ekokardiyografik incelemede testi yapan kişinin yeteneği, deneyimi test sonuçlarının doğruluk ve derecesini etkiler. Ayrıca bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı iyi olmayabilir (kişi ekojenik değildir) ve yeterli görüntü elde edilemeyebilir. Kilolu kişilerde görüntü kalitesi daha düşük olabilir. Kalbin bazı kısımları ise çok iyi görünmeyebilir. Yine ağlayan çocuklarda çekim kalitesi iyi olmayabilir ve hata payı artabilir. Bu nedenle küçük ve özellikle çekim sırasında ağlayan, huzursuz çocuklarda doktor kontrolünde hafif sakinleştiriciler eğer uygun şartlar sağlanabiliyorsa kullanılabilir.

Ayrıca ilaçla yapılan Stres eko ile koroner kalp damarları ve kalp kasının canlılığı hakkında; Renkli Doppler ekokardiyografi ile de kalp içi boşluklarının basınçları ve kapak yetmezliklerinin (kaçaklarının) dereceleri hakkında bilgi elde edilebilir. Yine periferik ya da santral venden verilen kontrast maddeler kullnılarak yapılan kontrast ekokardiyografi yöntemi ile ile kalp içi şantlar, kalp içi yapılar ve kalp içindeki akım paternleri başarı ile gösterilebilir.