Kardiyoloji

Hastanemizde her türlü kalp hastasına, tanı ve tedavi imkânı sağlanmaktadır.

Hastanemizin Kardiyoloji Bölümü; kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında donanım ve alt yapısı ile hizmet vermektedir.

Hastanemizde her türlü kalp hastasına, tanı ve tedavi imkânı sağlanmaktadır.

Sağlıklı kalpler için verdiğimiz hizmetler:

 • Transtorasik (yüzeyel) Ekokardiyografi
 • Transözofajial (yemek borusundan) Ekokardiyografi
 • Ritm ve Tansiyon Holter
 • Efor (Treadmill) Testi
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
 • El bileğinden ve kasıktan Koroner Anjiyografi, balon ve stent uygulamaları
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
 • Geçici ve kalıcı kalp pilleri, ICD, CRT- D takılması
 • Periferik Anjiyografi (bacak, kol anjiografi), balon ve stent uygulamaları
 • Karotis ve Renal Anjiyografi ve stent uygulaması
 • EVAR, TEVAR (aorta stent uygulamaları)
 • ASD, VSD, PDA, PFO (kalp delikleri) nin anjiyografik yöntem ile kapatılması
 • Kalp Kapak darlıklarına balon valvüloplasti (PMBV ve PPBV)
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

0
0
0

"Sağlık, hayatta sahip olduğunuz en önemli şeydir!"

Randevu almak için hemen bizimle iletişime geçin.