Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)

Basitçe, kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı (KAH) bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntü...

Nasıl gerçekleştirilir ?
Film için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif ilaç; uygulanacak stres testinin sonunda (egzersiz veya farmakolojik) damar yoluyla enjekte edilecektir. Radyoaktif ilaç kan akımı yoluyla koroner arterlere ve oradan kalp kasına ulaşır. Ardından özel bir kamera yardımıyla verilen radyoaktif maddenin kalbinizde nasıl dağıldığını gösteren görüntüler elde edilir. Görüntüler bir bilgisayar yardımıyla düzenlenerek, değerlendirilir. Kalp kasına giden kan miktarı ile doğru orantılı olarak radyoaktif ilaç miktarı da artar ya da azalır. Böylece koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek koroner arterlerdeki darlık ya da tıkanıklıklar hakkında bilgi edinilir.

Egzersiz stres testi
KAH bazen sadece kalbin stres altında olduğu ve daha fazla kana ihtiyaç duyduğu durumlarda saptanabilir. Bu nedenle MPS çalışması genellikle istirahat ve stres sonrası olmak üzere iki çalışma şeklinde gerçekleştirilir. Kalpte stres yaratmak amacıyla yapılan egzersiz bir koşu bandı veya bisiklet yardımıyla olabilir. Egzersiz kalbinizin daha fazla çalışmasını ve kan ihtiyacının artmasını sağlayarak tıkanıklık ve daralmaların varlığını saptamaya yardımcı olur.

Farmakolojik stres testi
Bazı fiziksel nedenlerle (örn: ortopedik problemler) yeterli egzersiz yapamayan hastalarda uygulanır. Damar yoluyla verilen bir ilaç kalbiniz üzerinde egzersiz testi ile benzer bir stres durumu yaratır. Bu ilaç radyoaktivite içermemektedir. Stres testi sonrası elde edilecek görüntüler istirahat durumundaki görüntüler ile karşılaştırılır. Miyokard perfüzyon sintigrafisi doktorunuza sizin durumunuz hakkında şu bilgileri sağlayabilir:

  • Sizde KAH olup olmadığını, eğer varsa ciddiyetinin ne düzeyde olduğunu,
  • Kalp krizi (infarktüs) geçirme riskinizi,
  • KAH için başka testlere veya tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını.
Miyokard perfüzyon sintigrafisi güvenli bir işlem midir?
Birçok insan gibi siz de bu test nedeniyle maruz kalabileceğiniz radyasyon yüzünden endişeye kapılmış olabilirsiniz. Ancak bu konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü bu test sonucunda vücudunuzun maruz kalacağı toplam radyasyon miktarı tipik bir röntgen filminden daha fazla olmayacaktır. Verilen radyoaktif ilaç fiziksel olarak kısa bir süre içerisinde radyoaktif özelliğini yitireceği gibi vücudunuzdan da doğal yollarla hızlı bir şekilde atılacaktır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi öncesi nelere dikkat etmelisiniz?
  • Aksi söylenmediği taktirde randevu saatinizden önce en az 4 saat süreyle bir şeyler yiyip içmeyiniz.
  • Kalp hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı ve benzeri nedenlerle kullanmakta olduğunuz ilaçlarınız varsa, bu ilaçları aksi belirtilmediği sürece size bildirilecek olan süre boyunca (ortalama 2 gün öncesinden) kullanmayınız.
  • İşlem günü rahat bir kıyafet ve ayakkabılar ile dinlenmiş olarak hastaneye geliniz.
  • Eğer farmakolojik stres testi uygulanacak ise çay, kahve çikolata gibi gıdaların kullanımına birkaç gün öncesinden ara veriniz.
  • Eğer mevcutsa durumunuzu bildirir özet - epikriz raporları veya önceki test sonuçlarınızı yanınızda bulundurunuz.
  • Miyokard perfüzyon sintigrafisi, 20 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirliği defalarca kanıtlanmış bir görüntüleme yöntemidir.